Posted on Leave a comment

ดูจอคอมนานๆ เสี่ยงเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อม รีบบำรุงสายตาก่อนจะสายเกินไป

 โรคจุดรับภาพเสื่อม
            โรคนี้เกิดจากการเสื่อมของจุดรับภาพ (Macular) ซึ่งเป็นกลางจอตา (Retina) ถ้าบริเวณที่เสื่อมมีขนาดเล็กมาก และหากจุดภาพชัดของตาอีกข้างยังปกติ เมื่อใช้ตา 2 ขัางร่วมกัน ผู้ป่วยอาจไม่สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลง ต่อมาเมื่อความเสื่อมมากขึ้นจึงมีอาการมองภาพไม่ชัด ทำให้การมองเห็นภาพเบลอบิดเบี้ยว บางครั้งอาจรุนแรงเห็นจุดดำมาบังภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะพบในผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่สำคัญโรคนี้อันตรายถึงขั้นตาบอดได้เลย
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
โอกาสเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่
 • อายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
 • เผชิญแสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลตเรื้อรัง (แสงสีฟ้า) การวิจัยทางการแพทย์เผยว่าแสงสีน้ำเงินสามารถแทรกผ่านสารสีที่พบในตาและเป็นอันตรายต่อดวงตาบริเวณเซลล์ที่ศูนย์กลางเรตินา โดยจะเข้าไปลดความเข้มข้นของสารสี เกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงให้จอประสาทตาเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้น
 • น้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • สูบบุหรี่
 • ดื่มสุรา
 • มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลในหลอดเลือดสูง

ที่มา : https://www.pobpad.com (ข้อมูลวันที่ 10 พ.ค. 2563)

ลูทีนและซีแซนทีนกับโรคจุดรับภาพเสื่อม

            โรคจุดรับภาพเสื่อม เป็นอาการของโรคที่ทำ ให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง เกิดการมองภาพบิดเบี้ยวไปเหมือนมีจุดดำบังไว้ตรงกลางภาพ และสูญเสียการมองเห็น เฉพาะภาพส่วนกลางในที่สุด (อ้างอิงที่ 14)  มีงานวิจัยว่า หากปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาลดน้อยลง ความเสี่ยงในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากมีปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในเลือดสูงขึ้น จากการบริโภคอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีน ความเสี่ยงในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อมจะลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมได้ (อ้างอิงที่ 14) 

            นอกจากลูทีนและซีแซนทีนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกแล้ว ยังพบว่ามีประโยชน์ในโรคจุดรับภาพเสื่อม ซึ่งมีหลายๆ การศึกษาสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว โดยพบว่าถ้าปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาลดน้อยลง จะพบความเสื่อมมากขึ้นในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อม (อ้างอิงที่ 10)   และความเสี่ยงในการเป็นโรคจุดรับภาพเสื่อมจะลดลง หากมีปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในเลือดสูงขึ้น (อ้างอิงที่ 11,12)  แสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้

ลูทีน และซีแซนทีน กับสุขภาพร่างกาย

            จากงานวิจัยรายงานว่า ผู้ที่บริโภคอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรค หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดตีบในสมอง และอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านม ในสตรีช่วงหมดประจำเดือนอีกด้วย (อ้างอิงที่ 17,18,19) 

วิตามิน เอ

            วิตามิน เอ มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ ที่สำคัญ คือ ช่วยในการมองเห็น (อ้างอิงที่ 13)  โดยไปร่วมใช้ ในการสร้างสารที่ใช้ในการมองเห็น หากขาดจะทำให้มองเห็นได้ยากในเวลากลางคืนหรือในที่แสงสว่างน้อย และทำให้เยื่อบุตาแห้ง กระจกตาเป็นแผล ในกรณีที่ร่างกายขาดวิตามิน เอ อย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้

            ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยหนึ่งค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานของวิตามินเอที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสายตา เมื่อเพิ่มปริมาณการให้วิตามินเอแบบเรตินอยด์ในกลุ่มผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ (Age-related Macular Degeneration: AMD) ในระยะแรกเริ่มหรือผู้สูงวัยที่มีจอตาเป็นปกติตามวัย พบผลลัพธ์ในระยะสั้น คือ ผู้ป่วยมีอัตราความไวของตาในการรับแสงในที่มืดเพิ่มขึ้น

ลูทีน ซีแซนทีนและวิตามินเอ จึงเหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตติดจอโทรศัพท์ พูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆผ่านทาง Social Media ตลอดเวลา
 • ผู้ที่ต้องการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่ใช้สายตามากๆ เป็นเวลาต่อเนื่อง เช่นอ่านหนังสือ หรือขับรถไปนานๆ
 • เด็กวัยเรียนและวัยเจริญเติบโต
 • ผู้ที่ไม่ชอบทาน ผักและผลไม้
 • ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกและจุดรับภาพตาเสื่อม และทุกๆคนที่ต้องการปกป้องดูแลดวงตา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *